PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures  are urmatoarea componenta:
 • Primar: ROMANIUC IOAN - PSD
 • Viceprimar: Coposciuc Ilie - PER
 • Consilieri locali:
  • ALBICIUC NICOLAI - PNL
  • BODNARIUC VASILE - PER
  • RAHOVAN VASILE - PSD
  • BOTA MIHAI - PSD
  • BOUT ALEXA-VADISLAV - PSD
  • COPOSCIUC ILIE - PER
  • COPOSCIUC MIHAI - UNPR
  • DUBEC VASILE ALEXANDRU - PMP
  • GRIJAC NICOLAI - PSD
  • HERBIL VIOREL IOAN - UUR
  • LUSCAN MIHAI-MARIN - PSD
  • MESCO VASILE - PMP
  • RUSCOVAN IOAN - PNL                                       AUDIENTE
      la Primaria comunei Rona de Sus, Judetul Maramures

     PRIMAR                          Luni                      13 - 15
     VICEPRIMAR                  Marti                     13 - 15
     SECRETAR                     Miercuri                 13 - 15Fisiere:

» 2017
» HCL nr.1/2017 - privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare,la sfarsitul exercitiului bugetar al anului 2016
» HCL nr.2/2017 - privind modificarea HCL nr.48/2016 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
» HCL nr.3/2017 - privind completarea HCL nr.17/2016 privind aprobarea modelului contractului de inchiriere,cu respectarea contractului - cadru,elaborate prin dispozitii legale si a elementelor acestuia,privind durata si pretul inchirierii,avand ca obi
» HCL nr.4/2017 - privind modificarea si completarea HCL nr.18/2016 privind atribuirea in vederea inchirierii a pasunilor comunale aflate in proprietatea publica a comunei Rona de Sus
» HCL nr.5/2017 - privind aprobarea contului de inchiriere a exercitiului bugetar pe anul 2016
» HCL nr.6/2017 - privind aprobarea insusirii limitei intravilanului si a zonificarii functionale a comunei Rona de Sus
» HCL nr.7/2017 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului " Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Rona de Sus,judetul Maramures
» HCL nr.8/2017 - privind implementarea proiectului " Modernizarea infrastructurii rutiere locale in comuna Rona de Sus,judetul Maramures" pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program FEADR [.....]
» HCL.nr9/2017 - privind identificarea topografica a terenurilor,in suprafata totala de 43334 mp aferent a 21 drumuri,care fac parte din inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rona de Sus
» HCL nr. 10/2017 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 11/2017 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 12/14.03.2017 privind implementarea proiectului "MODERNIZARE DRUM CF RONA DE SUS" [...]
» HCL nr. 13/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "Reablilitare si modernizarea retelei de alimentare cu apa [...]"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 13/2017
» HCL nr. 14/2017 - privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 14/2017
» HCL nr. 15/2017 - privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 15/2017
» HCL nr. 16/2017 - privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului "REABILITARE MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA IN LOCALITATEA RONA DE SUS [...]"
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 16/2017
» HCL nr. 17/2017 - privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 'REABILITARE RETEA DE ALIMENTARE CU APA SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE [...]"
» HCL nr. 18/2017 - privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea Autorizatiei de functionare [...]
» HCL nr. 19/2017 - privind aprobarea bugetului local pe anul 2017 [...]
» HCL nr. 20/2017 - privind aprobarea inchirierii comunale PELESATA [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 20/2017
» HCL nr. 21/2017 - privind incetarea de drept a mandatului de consilier local [...]
» HCL nr. 22/2017 - privind insusirea modificarii si completarii inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public [...]
» Anexa la HCL nr. 22/2017
» HCL nr. 23/2017 privind modificarea si completarea HCL nr. 9/2017 [...]
» HCL nr. 24/2017 - privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Rona de Sus, al domnului IERIMA CRISTIAN MIHAI
» HCL nr. 25/2017 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 26/2017 - privind modificarea contractului de executie de lucrari nr. 2853/10.08.2011 [...]
» HCL nr. 27/2017 - privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta [...]
» HCL nr. 28/2017 - privind completarea HCL nr. 4/2017 [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 28/2017
» HCL nr. 29/2017 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 30/2017 - privind modificarea HCL nr. 32/2016 [...]
» HCL nr. 31/2017 - privind prelungirea termenului de valabilitate a PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL COMUNEI RONA DE SUS, judetul MARAMURES
» HCL nr. 32/2017 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 33/28.07.2017 privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
» HCL nr. 34/28.07.2017 privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Corul Religios "Laudam pe Domnul"
» HCL nr. 35/28.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta, pentru membrii consiliului local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures
» HCL nr. 36/28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Rona de Sus [...]
» Anexa nr. 1 la HCL nr. 36/2017
» Anexa nr. 2 la HCL nr. 36/2017
» HCL nr. 37/03.08.2017 privind modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare a comunei Rona de Sus [...]
» Anexa la HCL nr. 38
» HCL nr. 39/17.08.2017 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de "Cetatean de onoare al comunei RONA DE SUS"
» HCL nr. 40/21.08.2017 privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE a comunei Rona de Sus, Preafericitului Parinte Daniel-Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane
» HCL nr. 41/21.08.2017 privind conferirea titlului de CETATEAN DE ONOARE a comunei Rona de Sus, Preasfintitului Parinte Dr. Varlaam Merticariu Ploiesteanul - Episcop Vicar Patriarhal
» 2016
» 2015
» 2014
» 2008