PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

CONSILIUL LOCAL


Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 1/28.01.2021 privind aprobarea contractului de concesiune [...]
» HCL nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea contractului de concesiune [...]
» HCL nr. 3/28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 4/28.01.2021 privind aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» HCL nr. 5/2021 privind aderarea comunei Rona de Sus la Asociatia comunelor din Romania
» HCL nr. 6/28.01.2021 privind cresterea cu 50% a impozitelor [...]
» HCL nr. 7/25.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 8/25.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 9/25.02.2021 privind aprobarea actului aditional nr. 2/2021 [...]
» HCL nr. 10/25.02.2021 privind inregistrarea si transmiterea online a sedintelor consiliului local [...]
» HCL nr. 11/30.03.2021 privind aprobarea continutului si a locurilor de amplasare [...]
» HCL nr. 12/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 13/2021 privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 14/2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local [...]
» HCL nr. 15/2021 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei [...]
» HCL nr. 16/2021 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta [...]
» HCL nr. 17/2021 privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor [...]
» HCL nr. 18/2021 priivnd aprobarea implementarii proiectului [...]
» HCL nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 20/2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii [...]
» HCL nr. 21/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021
» HCL nr. 22/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 [...]
» HCL nr. 23/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2008