PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

CONSILIUL LOCAL

    Consiliul local al comunei Rona de Sus, judetul Maramures  are urmatoarea componenta:
 • Primar: ROMANIUC IOAN - PSD
 • Viceprimar: Coposciuc Ilie - PER
 • Consilieri locali:
  • ALBICIUC NICOLAI - PNL
  • BODNARIUC VASILE - PER
  • RAHOVAN VASILE - PSD
  • BOTA MIHAI - PSD
  • BOUT ALEXA-VADISLAV - PSD
  • COPOSCIUC ILIE - PER
  • COPOSCIUC MIHAI - UNPR
  • DUBEC VASILE ALEXANDRU - PMP
  • GRIJAC NICOLAI - PSD
  • HERBIL VIOREL IOAN - UUR
  • LUSCAN MIHAI-MARIN - PSD
  • MESCO VASILE - PMP
  • RUSCOVAN IOAN - PNL                                       AUDIENTE
      la Primaria comunei Rona de Sus, Judetul Maramures

     PRIMAR                          Luni                      13 - 15
     VICEPRIMAR                  Marti                     13 - 15
     SECRETAR                     Miercuri                 13 - 15Fisiere:

» 2018
» HCL nr. 9/20.03.2018 privind modificarea domeniului public al comunei Rona de sus [...]
» HCL nr. 1/12.01.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate - DALI al obiectivului de investitie [...]
» HCL nr. 2/31.01.2018 privind aprobarea Proiectului tehnic si a indicatorilor tehnico-economici a proiectului [...]
» HCL nr. 3/16.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 [...]
» HCL nr. 4/16.02.2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor comunale, disponibile, aflate in proprietatea publica si privata a comunei Rona de Sus
» HCL nr. 5/22.03.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 6/20.03.2018 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta [...]
» HCL nr. 7/20.03.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 8/20.03.2018 privind inchirierea unor terenuri agricole aflate in domeniul public al comunei Rona de Sus
» HCL nr. 9/20.03.2018 privind modificarea domeniului public al comunei Rona de sus [...]
» HCL nr. 10/20.03.2018 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2017
» HCL nr.11/26.03.2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta pe luna aprilie 2018
» HCL nr.12/26.03.2018 - privind modificarea si completarea HCL nr. 8/2018 privind inchirierea unor terenuri [....]
» HCL nr.13/26.04.2018 - privind modificarea HCL nr.4/2018 privind aprobarea inchirierii pasunilor comunale [....]
» HCL nr.14/26.04.2018 - privind modificarea Contractului cadru de inchiriere nr.19/2017
» HCL nr. 15/24.05.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 16/24.05.2018 privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» HCL nr. 17/24.05.2018 privind aprobarea documentatiei cadastrale privind inscrierea in Cartea Funciara [...]
» HCL nr. 18/14.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 19/14.06.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate [...]
» HCL nr. 20/26.06.2018 privind aprobarea Retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar [...]
» HCL nr. 21/26.06.2018 privind scoaterea din functiune in vederea valorificarii si casarii [...]
» HCL nr. 18/2018 - privind aprobarea studiului de fezabilitate - "Reabilitarea si modernizarea retelei de alimentare cu apa [...] "
» Anexa 1 la HCL nr.18/2018 - Indicatori tehnico-economici
» Anexa 2 la HCL nr. 18/2018 - Indicatori economici
» HCL nr. 19/2018 - privind aprobarea studiului de fezabilitate - "Extinderea lucrarilor de modernizare a retelei de canalizare pe strazile secundare [....]"
» Anexa 1 la HCL nr. 19/2018 - Indicatori tehnico-economici
» Anexa 2 la HCL nr.19/2018 - Indicatori economici
» HCL nr. 20/2018 - privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitarde stat din comuna Rona de Sus[....]"
» Anexa 1 la HCL nr.20/2018 - Reteaua scoalara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat [...]
» HCL nr. 21/2018 - privind scoaterea din functiune in vederea valorificarii si casarii, a unor bunuri mijloace fixe si [....]
» Anexa 1 la HCL nr. 21/2018 - Lista cu active fixe [...]
» HCL nr. 23/2018 - privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 24/2018 - privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate [...]
» Anexa 1 la HCL 24/2018 - Organigrama
» Anexa 2 la HCL 24/2018 - Stat de functii
» Anexa 3 la HCL 24/2018 - Stat de functii II
» HCL nr. 25/2018 - privind acordarea unui sprijin financiar Asociatiei Corul Religios "Laudam pe Domnul"
» HCL nr. 26/2018 - privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2008