PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

CONSILIUL LOCAL


Fisiere:

» 2022
» HCL nr. 1/27.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 2/27.01.2022 privind modificarea HCL nr. 64/2021 [...]
» HCL nr. 3/27.01.2022 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Rona de Sus
» HCL nr. 4/27.01.2022 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Rona de Sus, judetul Maramures
» HCL nr. 5/2022 - statii reincarcare autovehicule electrice
» HCL nr. 6/14.02.2022 privind aprobarea reorganizarii Retelei scolare [...]
» HCL nr. 7/14.02.2022 privind aprobarea Statutului Comunei Rona de Sus, judetul Maramures
» HCL nr. 8/14.02.2022 privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 2021
» HCL nr. 9/14.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 10/01.03.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta, pentru sedinta de indata a Consiliului Local din 01.03.2022
» HCL nr. 11/2022 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar [...]
» HCL nr. 12/2022 privinid actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor [...]
» HCL nr. 13/2022 privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern
» HCL nr. 14/2022 cu privire la declararea perioadei 01.04-30.04.2022 "Luna curateniei"
» HCL nr. 15/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 16/2022 privind aprobarea parteneriatului constitiuit [...]
» HCL nr. 17/2022 privind aprobarea Cererii de finantare si a Devizului General Estimativ [...]
» HCL nr. 18/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 19/2022 privind aprobarea actului aditional nr. 5/2022 [...]
» HCL nr. 20/2022 privind aprobarea solicitarii de trecere din domeniul public al Statului [...]
» HCL nr. 21/2022 privind aprobarea proiectului [...]
» HCL nr. 22/2022 privind aprobarea proiectului "Sistem inteligent de management local [...]"
» HCL nr. 23/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 24/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici [...]
» HCL nr. 25/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 26/2022 privind propunerea de declarare a unor imobile [...]
» HCL nr. 27/2022 privind valorificarea prin vanzare a unor bunuri [...]
» HCL nr. 28/2022 privind inchirierea unor terenuri agricole aflate [...]
» HCL nr. 29/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 30/2022 privind completarea HCL nr. 26/30.05.2022 [...]
» HCL nr. 31/2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara [...]
» HCL nr. 32/2022 privind alocarea de la bugetul local a unui sprijin financiar [...]
» HCL nr. 33/2022 privind modificarea HCL nr. 26/2020
» HCL nr. 34/2022 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 35/2022 privind aprobarea implementarii Proiectului si a aprobarii Devizului General [...]
» HCL nr. 36/2022 privind rectificarea bugetului local pe anul 2022
» HCL nr. 37/2022 privind modificarea domeniului public al comunei Rona de Sus [...]
» HCL nr. 38/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 39/2022 privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public [...]
» HCL nr. 40/2022 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice [...]
» HCL nr. 41/2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii [...]
» HCL nr. 42/2022 privind participarea la Programul privind cresterea eficientei [...]
» 2021
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2008