PRIMARIA COMUNEI RONA DE SUS

Judetul Maramures

CONSILIUL LOCAL


Fisiere:

» 2021
» HCL nr. 24/2021 privind inscrierea in cartea funciara [...]
» HCL nr. 1/28.01.2021 privind aprobarea contractului de concesiune [...]
» HCL nr. 2/28.01.2021 privind aprobarea contractului de concesiune [...]
» HCL nr. 24/2021 privind inscrierea in cartea funciara [...]
» HCL nr. 3/28.01.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCL nr. 4/28.01.2021 privind aprobarea documentatiei cadastrale [...]
» HCL nr. 5/2021 privind aderarea comunei Rona de Sus la Asociatia comunelor din Romania
» HCL nr. 6/28.01.2021 privind cresterea cu 50% a impozitelor [...]
» HCL nr. 7/25.02.2021 privind aprobarea devizului general actualizat [...]
» HCL nr. 8/25.02.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati [...]
» HCL nr. 9/25.02.2021 privind aprobarea actului aditional nr. 2/2021 [...]
» HCL nr. 10/25.02.2021 privind inregistrarea si transmiterea online a sedintelor consiliului local [...]
» HCL nr. 11/30.03.2021 privind aprobarea continutului si a locurilor de amplasare [...]
» HCL nr. 12/30.03.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 13/2021 privind demararea procedurii de realizare a obiectivului de investitii [...]
» HCL nr. 14/2021 privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local [...]
» HCL nr. 15/2021 privind modificarea si completarea Statutului Asociatiei [...]
» HCL nr. 16/2021 privind actualizarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor in domeniul situatiilor de urgenta [...]
» HCL nr. 17/2021 privind aprobarea Regulamentului de aparare impotriva incendiilor [...]
» HCL nr. 18/2021 priivnd aprobarea implementarii proiectului [...]
» HCL nr. 19/2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare [...]
» HCL nr. 20/2021 privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii [...]
» HCL nr. 21/2021 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru anul 2021
» HCL nr. 22/2021 privind aprobarea bugetului local pe anul 2021 [...]
» HCL nr. 23/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local
» HCL nr. 24/2021 privind inscrierea in cartea funciara a comunei Rona de Sus [...]
» HCL nr.25/2021 privind aprobarea documentatiei stradale [...]
» HCL nr. 26/2021 privind insusirea aprobarii documentatiei [...]
» HCL nr. 27/2021 privind achitarea valorii finantate din Fondul de Mediu [...]
» HCL nr. 28/2021 privind modificarea domeniului public Rona de Sus [...]
» HCL nr. 29/2021 privind aprobarea contului de incheiere a executiei bugetare pe anul 2020
» HCL nr. 30/2021 privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe [...]
» HCL nr. 31/2021 privind aprobarea reorganizarii retelei scolare [...]
» HCL nr. 32/2021 privind aprobarea burselor scolare pe anul 2020 / 2021
» HCL nr. 33/2021 privind completarea HCL nr. 6 din 2015 [...]
» HCL nr. 34/2021 privind aprobarea retragerii unilaterale a comunei Rona de Sus din GAL [...]
» HCL nr. 35/2021 privind aporbarea aderarii la GAL [...]
» HCL nr. 36/2021 privind aprobarea solicitarii prelungirii scrisorii de garantie bancara [...]
» HCL nr. 37/2021 privind rectificarea bugetului local pe anul 2021
» HCL nr. 38/2021 privind aprobarea Acordului de cooperare [...]
» HCL nr. 39/2021 privind aprobarea actului aditional nr. 3/2021
» HCL nr. 40/2021 privind alegerea presedintelui de sedinta
» HCl nr. 41/2021 privind alocarea de la bugetul local [...]
» HCL nr. 42/2021 aprobarea achizitionarii unei suprafete de teren [...]
» HCL nr. 43/2021 privind aprobarea proiectului de investitii [...]
» HCL nr. 44/2021 privind aprobarea modificarea valorii [...]
» HCL nr. 45/2021 prin care se propune aprobarea cumpararii [...]
» 2020
» 2019
» 2018
» 2017
» 2016
» 2015
» 2014
» 2008